Wszystkie zamieszczone na
stronie materiały
stanowią własność firmy
MES - TECH KRZYSZTOF LEHRICH
kopiowanie bez zgody
właściciela zabronione

2015 - 2023 Created by
Interactive Agency RMBi

Przykłady zrealizowanych projektów dotyczących analiz MES:

  1. Symulacyjne obliczenia wytrzymałościowe stołu wielkogabarytowej tokarki karuzelowej serii KDC.
  2. Symulacyjne badania wytrzymałościowe belki tokarki karuzelowej serii KDC.
  3. Statyczna analiza wytrzymałościowa MES podnośnika lakierniczego do podnoszenia podestu z obsługą i sprzętem.
  4. Statyczna analiza wytrzymałościowa MES tarczy pchającej do bezwykopowych technik budowy i rekonstrukcji podziemnych sieci inżynierskich
  5. Analiza MES drgań osłony termicznej silnika spalinowego z blachy gofrowanej.
  6. Analiza MES drgań osłony termicznej silnika spalinowego z blachy gładkiej.
  7. Analiza termiczna wrzeciennika centrum frezarskiego pionowego.
  8. Statyczna analiza wytrzymałościowa MES konstrukcji stalowej: HT RACK.
  9. Analiza MES sztywności statycznej oraz analiza modalna frezarki bramowej ciężkiej FB200 CNC.

Analizy MES

Statyczna analiza wytrzymałościowa, analiza drgań, analiza termiczna w stanie ustalonym i nieustalonym, optymalizacja kształtów i wymiarów, analiza kinematyczna 4D